Добри новини за генното лечение ЕВ-101, предназначено за тежки форми на ЕБ

Абеона Терапеутикс, биофармацевтичната компания, която разработва генни терапии за редки заболявания, съобщи резултатите от провежданото в момента клинично проучване във Фаза 1 / 2 за лечение на пациенти с Рецесивна дистрофична булозна епидермолиза (РДЕБ).

Над 50% от всички третирани с препарата рани са зараснали след 3 месеца, 89% са зараснали след 6 месеца, 88 % след 2 години и 100% след 3 години. В проучването са участвали пациенти с хронични рани, които не зарастват средно от 8.5 години.

Прави впечатление, че процентът зараснали рани ту нараства, ту намалява с течение на времето, а Колаген7, чието производство в кожата се стимулира чрез препарата ЕВ-101 се открива в нея до 2 години след първоначалното прилагане.

Изследователите в Станфорд продължават да набират кандидати за Фаза 2 на проучването.